Prislister
2015

 

Ordinære tjenester faktureres etter tidsforbruk.
Timesats a ...........................................................................550,-

Dokumenter fra arkivet faktureres fra minstepris
Minstesats a.........................................................................450,-
forøvrig etter tidsforbruk. 

  

Alle priser + mva