menymenymenymenymenymenymeny


Produktutvikling

Boliger med gode uteplasser på tomter med enkel adkomst og praktiske tun, er idag en mangelvare.

Gode boplasser skifter sjelden eier, det gjør derimot dårlige.Utvikling av gode boligprodukter bygger på etablerte grunnprinnsipper når det gjelder planløsning, form og byggeteknikk. I kombinasjon med tilpassning og praktisk utnyttelse av tomt. Boligen bør fungere praktisk for alle aldersgrupper.
 


Areal er et begrep vi identifiserer med det reelle bruksarealet vi har til rådighet, derfor er det ved boligkjøp viktig å merke seg/unngå:
 • Eldre påbygde boliger har ofte et forholdsvis lavere effektivt areal. Ytterganger, trapperom, korridorer og rom med feil areal og form i forhold til behov, kan utgjøre en betydelig større del av boligen enn det som er ønskelig. Dette i kombinasjon med vedlikeholdskrevende lite effektive utearealer kan gjøre det unødig slitsomt å bo.
 • Praktiske 4 roms boliger bør i alle rom i tillegg til kjøkken ha over 20m veggsone for 60 cm dype innredninger som garderobeskap, skyvedørsgarderrober, bodhyller, møbler osv. uten at dette kommer i konflikt med dører og vinduer og funksjon/tilgjengelighet forøvrig. 
 • Mange brukte boliger fremstilles som såkalte arkitekttegnede men er det ikke alltid, her kan det ofte være byggherrer med spesielle ideer og behov som har fått sine ønsker oppfylt av en ettergivende arkitekt. Disse boliger er ofte sterke på form og terrengtilpassning, men også svake på effektivt ute/inne areal. Mange har tomter på f. eks. nærmere 1 mål, men ikke mulighet for å vende en liten personbil på egen grunn.
 • Mange boliger har ofte viktige rom som burde ligge nær hverandre i forskjellige etasjer eller ender av huset. 
 • Alle boliger burde skaleres i forhold til graden av effektivt areal, stuen kan f. eks. være oppgitt i prospekt med arealer som i virkeligheten er korridorer, stuen blir i virkligheten mindre enn du tror samtidig som korridoren må oppvarmes. 
 • Et klassisk eks. på hastverksarbeid er det lille soverommet som blir plassert inn i det store stuerommet i andre enden av boligen pga at soveromdelen måtte gi plass til et utvidet kjøkken. 
 • Idag er det f. eks ikke vanlig med sluse mellom toalettrom og oppholdsrom på mange leilighetsprosjekter, dette er er i såfall en mangel og et klart brudd på etablerte grunnprinnsipper.


Form kan være så mye men er også et fag, og god form vil garantert alltid selge best.

 • Boligens former er lett kjennelige og representerer tidsepoker, likeså boligens utrykk. Vår tidsepoke har også sine egne moderne former og utrykk, men en god bolig i empirestil vil garantert være et like sikkert valg med sin udødelige form og enkle utrykk.
 • I dag i motsettning til tidligere finnes også et overveldene antall av bastarder der formen f. eks. er hentet fra etterkrigstidens enkle funkisboliger, men blåst opp/ut av proporsjoner med slappere takvinkel. Videre dekorert med dårlige kopier av detaljutrykk fra sveitserstilen i kombinasjon med en kvadratisk moderne vindusform. Dette skal sammen med fordreide inndelinger med falske sposser av glassfelt etterligne vindusutrykk fra igjen andre perioder. Falske sprosserommer på vinduer var i en periode populært, gjerne for og kopiere utrykk fra barokken. Men i kombinasjon med buer i øvre del for å skape følelsen av at vinduet står i mur/steinbyggning, blir helt feil i et moderne typehus fra 70 årene bygd av tre. Byggeteknikk er viktig for vedlikehold og driftskostnader. 

 • En moderne bolig skal være enkel å vedlikeholde, man bør f. eks. ikke måtte demontere store deler av fasaden/gesims for å få skiftet noe så enkelt som et ytterpanel.
 • En moderne bolig skal gi rimelig varmecomfort i kombinasjon med trygg ventilasjon i alle rom.
   

Vi utvikler våre modeller etter Panbyggs filosofi:
Boligens arealer skal være moderne og praktiske, med funksjonelle planløsninger for alle aldre.
Boligens form skal være rolig og solid som en knyttet neve, uten prangende overdådighet.
Boligens utv. detaljer skal være sammensatt med tanke på enkelt vedlikehold.  
 Arendal 17.02.09


Produktansvarlig

Karl Gulbrandsen

E-post:  karl@planbygg.no


Mobiltlf.         900 91 567
Kontortlf.      370 35 021
Kontorfax     370 35 022