menymenymenymenymenymenymeny


Romstølen

Romstølen
ligger her i sentrum av bildet med Harebakken til venstre og Stoa til høyre, rett bak ser vi Arendal sentrum med Tromøy og Hisøy utenfor. Nede på bildet ser vi noe av Romstølens turåmråder. Bildet er tatt rett før utbyggingen startet i 1994.
Romstølen Flyfoto
Foto: 1994


Romstølen
Foto: 2002

Romstølen 2008
Foto 2008

Foto 2008
Foto 2008